WOKAMID Sp. z o.o.

wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów

posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję

dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę

specjalna żebrowana konstrukcja zapobiega wypychaniu zbiornika

oczyszczalnia zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR. 753500428/2013/1

oczyszczalnia jest zgodna z europejską normą EN 12566-3:2005 + A1:2009

posiada znak CE

oczyszczalnie SBR produkowane są w Polsce

oczyszczalnie zbudowane są ze zbiorników monolitycznych nie klejonych, dzięki temu nie ma ryzyka rozszczelnienia i wycieków

oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor

sprzedajemy kompletne oczyszczalnie gotowe do montażu

oczyszczalnia jest wykonana z PEHD polietylenu wysokie gęstości, który jest bardzo trwałym materiałem

wysokie wyniki oczyszczalnia w różnych warunkach obciążenia ściekami potwierdzone przez notyfikowane laboratorium

są proste w montażu

system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe.

Zalety SBR

cały system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem

automatyka oczyszczalni pozwala na indywidualne dopasowanie, jest zaopatrzona w system stałej kontroli ilości ścieków, automatyczną kalibrację oczyszczalni, a także uruchomienie programu oszczędnościowego

automatyka oczyszczalni, stale monitoruje ilości ścieków oczyszczonych, ilości cykli i zaników napięcia, jest wyposażona w system alarmowy informujący o awarii dmuchawy lub przepełnieniu zbiornika retencyjnego

w przypadku zaniku zasilania sterownik rejestruje, w którym punkcie proces został przerwany. Po ponownym włączeniu prądu program startuje, w tym samym punkcie, w którym został zatrzymany

 

Wodę z oczyszczalni SBR można odprowadzić:

do rowu lub cieku wodnego

do pakietów rozsączających

do tuneli rozsączających

do studni chłonnej

do szczelnego zbiornika

można ją odzyskiwać do celów gospodarczych.

 

W oczyszczalnia zachodzą następujące procesy:

 

FAZA I NAPEŁNIANIE

FAZA II - NAPOWIETRZANIE

FAZA III - OSADZANIE

FAZA IV - ODPROWAZANIE CZYSTEJ WODY

FAZA V - OSPROWADZANIE NADMIARU OSADU

 

GWARANCJA 10 LAT NA BIOREAKTOR

DOSTĘPNY W RATACH 0%