WOKAMID Sp. z o.o.

 

Oczyszczalnia drenażowe są jednym z najbardziej znanych systemów neutralizacji ścieków.

Parametry oczyszczonych ścieków w oczyszczalniach drenażowych są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Oferowane przez Naszą firmę oczyszczalnia drenażowe są zgodne z europejską normą En 12566 - 1

Na urządzenia posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty zgodne z obowiązującymi wymogami.

 

Charakterystyka oczyszczalni drenażowej:

  • osadniki o specjalnej żebrowanej konstrukcji

  • małe wymiary osadników dają możliwość montażu na małych działkach

  • osadniki są zbiornikami MONOLITYCZNYMI nie klejonymi dzięki czemu nie ma ryzyka rozszczelnienia i pękania

  • wykonane są metoda rotomouldingu na nowoczesnej maszynie w Polsce

  • osadniki wykonane są z czystego HDPE - polietylenu wysokiej gęstości BEZ DOMIESZKI PRZEMIAŁU

  • posiadają wygodne do montażu uchwyty

  • istniej możliwość wykonania woltów i wylotów średnicy 110 i 160 mm

  • mają owalny kształt dzięki temu są montowane w głąb, anie nie po długości co pozwala zaoszczędzić miejsce

  • w zestawie osadnik posiada nadbudowę włazu w wysokości 50 cm, którą można skracać lub przedłużać

 

GWARANCJA 15 LAT

SPRZEDAŻ RATALNA 0 %