WOKAMID Sp. z o.o.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przytocznej

 

Wydajność oczyszczalni ścieków Qśrd=773 m3/d RLM 4 383

W roku 2010 ukończyliśmy modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w  Przytocznej . Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji – I Etap”. Technologię oczyszczania ścieków oparto o proces niskoobciążonego osadu czynnego pracującego wg metody obróbki porcjowej ścieków SBR (Sequence Batch Reactors) z porcjowym zasilaniem ze zbiornika retencyjnego, wg systemu ze stałą objętością napełniania.

Zakres robót obejmował wykonanie:

  • stacji zlewczej ścieków dowożonych

  • przepompowni ścieków surowych

  • budynku technicznego

  • wielokomorowego reaktora SBR z wydzielonymi komorami

  • sieci zewnętrznych

  • robót elektrycznych, sterowniczych i AKPiA

  • dróg, ogrodzenia i zagospodarowania terenu

  • rozbiórki budynku starej przepompowni głównej oraz zbiorników oczyszczalni typu BIOBLOK WS 400

Obiekt przekazano do użytkowania w dn. 30.11.2010 r.